Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

roaming

We become a little bit wiser with every step we take.

And as we travel across the globe,

someday we'll claim to have seen it all.


But it's all just the beginning..

(May 2010)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου