Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

what Wayne stirred up - or else, life.

And everything could just STOP.
And everyone could just LEAVE.

Leave you.
Leave you alone.

And then what's to do?
Kill yourself?
Just like that?

Nice views on your life mate.
Not quite practical though.

Be independent.
They all could just go.
Be on your own.

(July 2009)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου